~ lub dub čintamani ~

aneb roztepejme srdce pro pohyby našemu tělu prospěšné a konečně odbourejme, co si myslíme, že BY MĚLO BÝT prospěšné.

27. září (pátek) - 29. září (neděle)

18:00-16:00 hod

Cena: 2690 Kč

Rašínovo nábřeží 26, Praha 2

Intenzivní jógový seminář v úctě tradiční jógové filosofie zaměřený na moudrost anatomického interiéru a exteriéru, léčivých manter a muder restorativně, abychom se cítili dobře při praxi a hlavně po ni.

pátek 27.9. 18:00 – 20:00

~ Představení programu, plánu a uvítání

Seznámení s pravidly, které budou činit oběma stranám pohodlno. Nastavení příjemnosti velmi simplicitně v hands on assistance a intimní seznámení ONE TO ONE (učitel ~ žák) s každým jednotlivcem skrze zdravotní omezení, aby praxe byla nejen příjemná, ale především přínosná a tím stabilní, ne labilní v postProžitku.

~ Hluboká restorativní jógová praxe

Co nám do naší praxe přináší a co nám z naších každodenních nezdravých vzorců chování odnáší?? Jak přínosně relaxovat a potažmo si zlepšit spánkovou frekvenci, stresový koeficient a život mimo jógamatku.

 


sobota 28.9. 10:00 – 17:00

dopolední blok 10:00 – 13:00
Představení léčivých zvuků a manter

jako základního stavebního kamene pro pohyb jakéhokoliv fyzického přednesu. Víte, proč v józe zpíváme?? Přejete si najít svou osobní mantru?? Společně integrujeme zvuk a mantry bez podceňování jejich sil do jógové praxe a odsud opět do žádané každodennosti. Jak dýchat při zpěvu, jak rozumět, co zpíváme?? Zaměříme se i na fyziologii především nervového centra v proudění zpívaného zevnitř ven. Necháme jen vnitřní hlas sklouznout do vnějšího projevu smysluplně, lidsky a s hlubším sebeuvědoměním. Neočekávejte lekci zpěvu. Jednoduše se naučíme mít svůj hlas rádi. Víte, že zpěv a zvuky dokáží až neuvěřitelně prodloužit váš dech a tím ásanovou praxi a tím život?? 🙂

~ Jak proudí okysličená a odkysličená krev naším tělem

Jak to/se můžeme cítit?? Jak to můžeme změnit?? K čemu je to vlastně dobré?? Když nic na oko neděláme, děje se přes tisíc pohybů. Pojďme je cítit, když jsme v klidu a přenést do jemných pohybů, aby pak ty rychlé ve vnějším žití kolem nás nebyly destruktivní. Součástí praxe bude HEART YOGA DANCE.

odpolední blok 14:15 – 17:00
~ Nic není finální

Poobědová praxe: začneme hlubokou restorativní trávicí sekvencí, aby si mozek mohl plně odpočinout, a tělo se naučilo nezkolabovat do šavásany. Zní to snadně?? Uvidíme 🙂 Téma odpolední praxe zní: Nic není finální. Ve znění této mantry ochutnáme fyzickou jógovou praxi spolu s vydáváním zvuků, které ladí tepovou frekvenci, prohlubují dech a tím revitalizují srdce, které je naším ústředním tématem. Každý se učíme jinak, každý přijímáme informace jinak a každý je jinak procesujeme a tuhle jinakost přeneseme do praxe jako mohutnou přednost aneb principům ZDAR, pravidlům SBOHEM.


neděle 29.9. 10:00 – 16:00

dopolední blok 10:00 – 13:00
~ Seaweed in the water

Můžeme žít v přítomnosti, nebo si můžeme myslet, kdo opravdu jsme (jedno nebo druhé, oba dohromady netvoří pár). Toto jednoduché cítění nám pomůže objevit nádherný jógový tanec SEAWEED IN THE WATER. Tato jógová sestava nás naučí, co každý z nás jako jednotlivec potřebujeme v naší osobní praxi:

Když sedím celý den, opravdu potřebuji v jógové praxi hodně předklonů??
Když stojím celý den, opravdu mi budou prospěšné převážně stojné ásany??
Proč v naší jógové praxi převládá již to, čehož máme nadmíru a nebo naopak druhý extrém, proč nepraktikujeme vůbec?? Pojďme se pohybovat bez neustálého extendování v ásanách smysluplně, přirozeně a najděme si každý praxi svůj moudrý pohyb aneb neopakujme slepě předlohy, kterému našemu tělu vůbec nemusí prospívat.
odpolední blok 14:15 – 16:00
~ Bolest

Cítím své tělo opravdu komplexně, nebo jsem stále zaměřen na svalový výkon?? Naučím vás cítit orgány v našem těle. Čemu dávají oporu, k čemu slouží a proč jsou důležitější než svaly a kosti?? Jak MULA BANDHA více škodí než nosí užitek a jak se na ni zaměřit s rozumem?? Proč slovo strečink ubližuje nejen naší mysli?? To nejzásadnější téma závěrem: BOLEST. Proč žiji bolest v životě a jak ji umět integrovat?


~ Užitečné vědět

S sebou: malý ručník, dvě deky, pohodlné oblečení. Oběd není v ceně. Možné přinést si oběd, máme k dispozici ledničku i mikrovlnou troubu a nádobí.

Seminář je vhodný pro všechny, včetně těhotných žen zvyklých jógové praxe od druhého trimestru. Seminář je vhodný pro všechny s minimálně roční jógovou praxí. Počítejte s tím, že je potřeba s učitelem sdílet vaše zdravotní omezení, aby jógová praxe byla bez bolesti.

Je možné, že některé sekvence budou učeny stylem sharing group a nebo ve dvojici. Není potřeba absolvovat, jen s tou informací dopředu počítat.

V ceně tištěná skripta, malé občerstvení (ovoce a zdravé sušenky), lahodný čaj.

I .Ochrana osobních údajů

1.1. Procházením webu, vložením emailu do kolonky newsletteru, či užití kontaktního a rezervačního formuláře potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

1.2 Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

1.3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 V newsletteru, kontaktním a rezervačním formuláři jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení (jméno a příjmení, e-mail a telefon). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení rezervací a dotazů uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. konným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

1.5 Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

1.6 Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

1.7 Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

1.8 Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit.

1.9 Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

1.10 Zájemce o využívání služeb Poskytovatele vyplněním kontaktního formuláře:

 •             10.1 souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů.
 •             10.2 prohlašuje, že zasílání informací dle bodu 1.10.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasílám informací dle bodu 1.10.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.
 •             10.3 Souhlas dle tohoto odstavce může uživatel kdykoli písemně odvolat na lucie@grainspace.cz.

1.11 Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

II. Práva a povinnosti mezi správcem a zpracovatelem (zpracovatelská smlouva)

2.1 Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům klientů uživatelů zpracovatelem dle čl. 28 GDPR. Uživatel je správcem těchto údajů.

2.2 Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, ke kterým Poskytovatel získal přístup v rámci plnění licenční smlouvy uzavřené formou odsouhlasení všeobecných obchodních podmínek na www.grainspace.cz (dále jen „licenční smlouva“) uzavřené s Uživatelem ke dni zřízení uživatelského účtu.

2.3. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účelem stanovenými v čl. 2.4 – 2.7 těchto podmínek. Prostředky zpracování budou automatizované. Poskytovatel bude v rámci zpracování osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat, blokovat a likvidovat. Poskytovatel není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu nebo nad rámec stanovený těmito podmínkami.

2.4 Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje v tomto rozsahu:

  1. běžné osobní údaje,
  2. zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR, které Uživatel získal v souvislosti s vlastní obchodní činností.

  2.5. Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje za účelem marketingových nabídek v rámci newsletteru, vyřizování dotazů a rezervací.

  2.6. Osobní údaje je možné zpracovávat pouze na pracovištích Poskytovatele nebo jeho subdodavatelů podle čl. 2.8 těchto podmínek, a to na území Evropské unie.

  2.7. Poskytovatel se zavazuje osobní údaje Uživatele, to vše po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem a z uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

2.8. Poskytovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a na základě pokynů Uživatele, tj. pro výkon veškerých činností potřebných pro poskytování služeb GrainSpace, s.r.o.
 2. Poskytovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změne, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.
 3. Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Poskytovatel pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.
 4. Poskytovatel tímto prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům Poskytovatele.
 5. K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Poskytovatele, které budou mít Poskytovatelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem.
 6. Oprávněné osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Poskytovatel zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Poskytovatel zajistí, že tato povinnost pro Poskytovatele i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Poskytovateli.
 7. Poskytovatel bude uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění uživatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v GDPR; stejně tak při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Poskytovatel k dispozici.
 8. Po ukončení poskytování plnění, které je spojeno se zpracováním, dle čl. 2.7 těchto podmínek, je Poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat, nebo je vrátit Uživateli, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.
 9. Poskytovatel poskytne Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti podle této smlouvy a GDPR, umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Uživatelem nebo jiným auditorem, kterého uživatel pověřil.

2.9 Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek na a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tyto podmínky pozbývají platnosti uplynutím doby uvedené v čl. 1.5 a čl. 2.7 těchto podmínek.

3.2 Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

3.3 Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi Uživateli na jeho e-mailovou adresu.

3.4. Kontaktní údaje Poskytovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: lucie@grainspace.cz

3.5 Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.


Rašínovo nábřeží 26, Praha 2
+420 775 131 302
lucie@grainspace.cz

Zobrazit mapu

Podmínky ochrany osobních údajů

COPYRIGHT 2020 | GRAIN SPACE S.R.O. | WWW.GRAINSPACE.CZ