Feldenkraisova metoda je aplikována dvěma způsoby – individuálně nebo skupinově.
V GrainSpace se scházíme na skupinových lekcích, kterým se anglicky říká Awareness Through Movement® (ATM), v překladu pohybem k sebeuvědomění. A funkční sebeuvědomění těla je právě to, co Feldenkraisova metoda rozvíjí.


Jedná se o důkladně promyšlené pohybové sekvence, není dána konkrétní ásana, tedy cíl, do kterého máme dospět a i samotná cesta je v rámci možností co možná nejvíce ponechána vlastní volbě každého z nás. Tak si účastník během lekce najde jednu až tisíce možností, které sleduje, vnímá svůj pohyb a hraje si s ním. Hýbeme se velmi pomalu, dostatečně k tomu, aby náš nervový systém stíhal vše zaznamenat, zautomatizovat a integrovat. Tím docílíme i vlivu na naše bežné fungování… jinými slovy do pohybu např. zapojíme takové části těla, které jsme v běžném denním fungování odpojili a často si toho vůbec nejsme vědomi. Zintegrované tělo se hýbe efektivněji, jeho pohybový rozsah se většinou zvětší a především je pohyb celkově pomalu a více radostný… a to jsou jen některé z benefitů 🙂

Konkrétní účinky ATM? Jako příklad lze uvést: zlepšení držení těla, obnovení pružnosti v pohybu, příjemnější dýchání, úleva od chronického napětí a bolesti.

Komu jsou lekce určeny? Téměř všem, v GrainSpace vedeme lekce pro:

  • děti: úterý 15:00
  • dospělé (od 18 let výše): středa 19:00, pátek 17:15
  • těhotné (tyto lekce jsou otevřeny i pro netěhotné dospělé)


Cvičení vede Eliška Nejdlová a Evča Dorňáková.