Feldenkraisova metoda je OTEVŘENA VŠEM, kteří se chtějí přirozeně rozvíjet, učit, kteří chtějí objevovat vlastní možnosti v pohybu i jiných oblastech. Na lekcích a kurzech pro dospělé i děti v GrainSpace vám ukážeme, jak na to. Hodiny vedou speciálně vyškolené lektorky, které metodu už několik let studují ve Vídni. V České republice je osob, které metodu vystudovali nebo studují jen několik málo desítek. Eliška Nejdlová i Eva Dorňáková jsou jedny z nich a je nám ctí, že učí tuto originální metodu právě v GrainSpace.

Feldenkraisova metoda pracuje skrze sebeuvědomění se zefektivněním pohybu: pohybovat se s minimálním úsilím, přitom ale v co největší možné kvalitě. Sebeuvědomění se může promítnout do běžných denních aktivit – kupříkladu sezení, chůze nebo běhání. S vědomým pohybem může přijít i zmírnění nebo úplné odstranění bolestí pohybového aparátu, kterými dnes mnoho lidí tolik trpí. Dochází k harmonizaci pohybu, k efektivnější spolupráci všech oblastí těla, čímž ušetříme spoustu energie, kterou pak můžeme využít k aktivitám, na které jsme kvůli bolesti či úbytku energie neměli sílu.

Ptáte se, jak to, že jiná cvičení nemají tento efekt? Feldenkraisova metoda není cvičením, je to proces učení. Vychází z PROŽITKU POHYBU, ze snahy zlepšit pohybovou funkci. Co to znamená? Nervový systém každého z nás dostává informace z těla – ze svalů, kloubů, atd. A čím lépe tyto informace vnímáme, tím lépe můžeme korigovat pohyb vlastního těla. Přestože Feldenkraisova metoda pracuje s pohybem, účinky se mohou projevit i v jiných oblastech. Jedna z nich je kupříkladu psychika.

Jak probíhají skupinové lekce pro dospělé?

Skupinové lekce jsou plné pohybu vedoucího k uvědomění si vlastního těla a jeho jednotlivých částí. Aby k tomu mohlo dojít, pracuje se s pomalým pohybem a plnou pozorností, nenásilně a velmi klidně. Lektorka vás lekcí PROVÁDÍ, neučí vás, nepoučuje. Pro rozšíření rozhledu pokládá otevřené otázky. Dává účastníkům dostatečný prostor, aby si každý z nich našel svou vlastní cestu k pohybu (každý v dialogu s vlastním nervový systémem). Lekce jsou velmi variabilní, probíhají často vleže, s pohybem na bok, přetáčením se, zvedáním. Zažít ale můžete lekce na břiše, nebo vsedě, ve stoje.

Jak probíhají skupinové lekce pro děti?

Dětské skupinové lekce vycházejí ze skupinových lekcí pro dospělé, ale v porovnání s nimi jsou dynamičtější, hravější a „metaforičtější“. Během lekcí, které také můžeme nazývat pohybovou laboratoří, se u dětí přirozeně rozvíjí pohybové schopnosti a dovednosti, radost z pohybu, tvořivost, spontánnost, vnímavost, sebeuvědomění a celkově osobnost. Děti se v jejich průběhu učí poznávat, vnímat, cítit a respektovat samy sebe a ostatní děti ve skupině a to vše skrze přirozený pohyb a pohybové hry. Vzhledem k propojenosti lidského organismu lekce neovlivňují pouze pohyb, ale i vnímání, myšlení a jednání dětí. Lekce nejsou výkonnostně zaměřeny a jsou vedeny v bezpečném, respektujícím a podporujícím prostředí. Zkušenosti, které děti při lekcích získají pak přirozeně využijí např. při sportovních aktivitách, tanci, hraní na hudební nástroj, dlouhém sezení ve školních lavicích… zkrátka v každodenním životě.

Favicon