Žena by v józe měla opravdu praktikovat odlišně než muž. Nejen z důvodu, že jinak vypadá, přemýšlí, cítí (se) a prožívá. Ásany mohou být podobné, ale úsilí do nich vložené by mělo být ženským tělem vykreslené jinak. Ženská empatie se obrovsky reflektuje na fyzickém bytí. Celý den se ladí na to, co je potřebné, a to ji odklání od ní samotné. Žena by měla praktikovat s jemností jí danou, ale to neznamená nicnedělání. Vnitřní sílu je zapotřebí probouzet velmi aktivně.

Jak na to? Pomalu, trpělivě a hlavně bez boje nebo soutěživosti s ostatními, a už vůbec ne sama se sebou. Tím se ten vnitřní plamínek rozsvítí a hlavně vydrží.

Ženská paže není stavěná na milion kliků, ale na objímání. Jógová praxe pro ženy učí mít v rovnováze přijímání a dávání. Proto se nesnažte být na podložce, a už vůbec ne mimo ni, lepší než muž. Naučte se tedy svou ženskou roli nejen respektovat, ale především milovat.

(…)

Článek vzešel z rozhovoru Jarušky Sedláčkové s Terezkou Lindauerovou, celý včetně osmi konkrétních ásan, které jsou vhodné pro ladné tělo najdete na žena.cz.

zeny_asana_3 zeny_asana_4 zeny_asana_2zeny_asana

~~~

~photo by fotoraf.cz
~foceno u nás v GrainSpace