~ lub dub čintamani ~

aneb ať je chvění každodenní

27. září (pátek) - 29. září (neděle)

18:00-15:00 hod

Cena: 1900 Kč

Rašínovo nábřeží 26, Praha 2

Intenzivně kreativní jednodenní seminář s Jaruskou Doyle v úctě jógové terapie zaměřený na hlubokou moudrost anatomického interiéru a exteriéru restorativně za pomoci zvuků a muder, abychom se cítili a tento cit respektovali jako měňavkovitěnekončící a neukončený proces.

dopolední blok 9:00 – 13:00h

~ Představení programu, plánu a uvítání

Seznámení s pravidly, které budou činit oběma stranám pohodlno. Nastavení příjemnosti velmi simplicitně v hands on assistance a intimní seznámení ONE TO ONE (učitel ~ žák) s každým jednotlivcem skrze zdravotní omezení, aby praxe byla nejen příjemná, ale především přínosná a tím stabilní, ne labilní v postProžitku.

~ Jóga ekologicky

Mamutí síla odpočinku aneb méně je více. Ochutnáme restorativní jógovou praxi. Naučíme se přínosně relaxovat a potažmo si zlepšit spánkovou frekvenci, stresový koeficient a život mimo jógamatku. Zakončíme praxí jóga nidra pod názvem Hvězdná Obloha ćímž si necháme rozzářit své vlastní půlnebí.

~ Bíja mantra masáž

Sónická masáž jako základní stavební kámen pro pohyb jakéhokoliv fyzického přednesu. Zasadíme společně zrnko zvuku a necháme plíce rozkvést. Rozrezonujeme anatomii čímž přivítáme do těla potřebnou pozornost, a naprosto přirozeně prohloubíme výdechový proud. Společně integrujeme zvuk a mantry bez podceňování jejich sil do jógové praxe a odsud opět do žádané každodennosti. Naučíme se dýchat při zpěvu a rozumět tomu, co zpíváme?? Necháme jen vnitřní hlas sklouznout do vnějšího projevu smysluplně, lidsky a s hlubším sebeuvědoměním. Neočekávejte lekci zpěvu. Jednoduše se naučíme mít svůj hlas rádi.

~ Padadhirasana 

Když nic na oko neděláme, děje se přes tisíc pohybů. Pojďme je cítit, když jsme v klidu a přenést do jemných pohybů, aby pak ty rychlé ve vnějším žití kolem nás nebyly destruktivní. Součástí praxe nám bude nápomocný nekonečně dlouhý BALANCING BREATH DANCE.

odpolední blok 14:00 – 16:30h

~ Pada Bandha, Hasta Bandha 

Poobědová praxe začne hlubokou restorativní trávicí sekvencí, aby si mozek mohl plně odpočinout, a tělo se naučilo nezkolabovat do šavásany. Zní to snadně?? Uvidíme.  Téma odpolední praxe je probuzení chodidel a rukou. Ve znění této mantry ochutnáme fyzickou jógovou praxi spolu s vydáváním zvuků, které ladí tepovou frekvenci, prohlubují dech a tím revitalizují srdce a přináší pocit radosti. Každý se učíme jinak, každý přijímáme informace jinak a každý je jinak procesujeme a tuhle jinakost přeneseme do praxe jako mohutnou přednost aneb principům ZDAR, pravidlům SBOHEM.

~ The Cherokee Dance Of Life 

Můžeme žít v přítomnosti, nebo si to můžeme myslet (jedno nebo druhé, oba dohromady netvoří pár). Prohloubená jógová praxe s názvem Being In The Cycle nám ukáže, kde se právě nacházíme, co potřebujeme odevzdat a co pozvat do našeho bytí. Nádherná a velmi silná jógová sekvence propojí naše SRDCE s Matkou Zemí. Budeme se pohybovat bez neustálého extendování v ásanách smysluplně, přirozeně a najdeme si každý svůj moudrý pohyb aneb neopakujme slepě předlohy, kterému našemu tělu vůbec nemusí prospívat.

~ Ritual of healing and homecoming 

Rituálem zakončíme celý náš sharing i a tím se přivítáme doma. Doma, kde bude uklizeno, voňavo a útulno. Doma v sobě/ k sobě.

 

~

předávejme to, co sami žijeme
inspirujme se, ale zůstaňme osobití
dovolme si, nechat se vést
nabízejme, ale nenuťme
neurčujme, ale doprovázejme
nebojme se, říkat ne
buďme vděční
buďme trpěliví
buďme

~


~ Užitečné vědět

S sebou: malý ručník, dvě deky, pohodlné oblečení. Oběd není v ceně. Možné přinést si oběd, máme k dispozici ledničku i mikrovlnou troubu a nádobí.

Seminář je vhodný pro všechny, včetně těhotných žen zvyklých jógové praxe od druhého trimestru. Seminář je vhodný pro všechny s minimálně roční jógovou praxí. Počítejte s tím, že je potřeba s učitelem sdílet vaše zdravotní omezení, aby jógová praxe byla bez bolesti.

Je možné, že některé sekvence budou učeny stylem sharing group a nebo ve dvojici. Není potřeba absolvovat, jen s tou informací dopředu počítat.

I .Ochrana osobních údajů

1.1. Procházením webu, vložením emailu do kolonky newsletteru, či užití kontaktního a rezervačního formuláře potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

1.2 Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

1.3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 V newsletteru, kontaktním a rezervačním formuláři jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení (jméno a příjmení, e-mail a telefon). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení rezervací a dotazů uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. konným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

1.5 Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

1.6 Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

1.7 Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

1.8 Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit.

1.9 Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

1.10 Zájemce o využívání služeb Poskytovatele vyplněním kontaktního formuláře:

 •             10.1 souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů.
 •             10.2 prohlašuje, že zasílání informací dle bodu 1.10.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasílám informací dle bodu 1.10.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.
 •             10.3 Souhlas dle tohoto odstavce může uživatel kdykoli písemně odvolat na lucie@grainspace.cz.

1.11 Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

II. Práva a povinnosti mezi správcem a zpracovatelem (zpracovatelská smlouva)

2.1 Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům klientů uživatelů zpracovatelem dle čl. 28 GDPR. Uživatel je správcem těchto údajů.

2.2 Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, ke kterým Poskytovatel získal přístup v rámci plnění licenční smlouvy uzavřené formou odsouhlasení všeobecných obchodních podmínek na www.grainspace.cz (dále jen „licenční smlouva“) uzavřené s Uživatelem ke dni zřízení uživatelského účtu.

2.3. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účelem stanovenými v čl. 2.4 – 2.7 těchto podmínek. Prostředky zpracování budou automatizované. Poskytovatel bude v rámci zpracování osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat, blokovat a likvidovat. Poskytovatel není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu nebo nad rámec stanovený těmito podmínkami.

2.4 Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje v tomto rozsahu:

  1. běžné osobní údaje,
  2. zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR, které Uživatel získal v souvislosti s vlastní obchodní činností.

  2.5. Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje za účelem marketingových nabídek v rámci newsletteru, vyřizování dotazů a rezervací.

  2.6. Osobní údaje je možné zpracovávat pouze na pracovištích Poskytovatele nebo jeho subdodavatelů podle čl. 2.8 těchto podmínek, a to na území Evropské unie.

  2.7. Poskytovatel se zavazuje osobní údaje Uživatele, to vše po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem a z uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

2.8. Poskytovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a na základě pokynů Uživatele, tj. pro výkon veškerých činností potřebných pro poskytování služeb GrainSpace, s.r.o.
 2. Poskytovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změne, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.
 3. Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Poskytovatel pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.
 4. Poskytovatel tímto prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům Poskytovatele.
 5. K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Poskytovatele, které budou mít Poskytovatelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem.
 6. Oprávněné osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Poskytovatel zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Poskytovatel zajistí, že tato povinnost pro Poskytovatele i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Poskytovateli.
 7. Poskytovatel bude uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění uživatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v GDPR; stejně tak při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Poskytovatel k dispozici.
 8. Po ukončení poskytování plnění, které je spojeno se zpracováním, dle čl. 2.7 těchto podmínek, je Poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat, nebo je vrátit Uživateli, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.
 9. Poskytovatel poskytne Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti podle této smlouvy a GDPR, umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Uživatelem nebo jiným auditorem, kterého uživatel pověřil.

2.9 Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek na a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tyto podmínky pozbývají platnosti uplynutím doby uvedené v čl. 1.5 a čl. 2.7 těchto podmínek.

3.2 Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

3.3 Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi Uživateli na jeho e-mailovou adresu.

3.4. Kontaktní údaje Poskytovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: lucie@grainspace.cz

3.5 Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.


Rašínovo nábřeží 26, Praha 2
+420 775 131 302
lucie@grainspace.cz

Zobrazit mapu

Podmínky ochrany osobních údajů

COPYRIGHT 2023 | GRAIN SPACE S.R.O. | WWW.GRAINSPACE.CZ