~~~

Majitelka a jednatelka GrainSpace, učitelka jógy, ale především milovnice Irska, poezie a papíru 😀

Józe jsem duší nakloněná a jógou jsem fyzicky narovnávána již od roku 2004 a po celou tu dobu mám štěstí na učitele, kteří mě na mé cestě doprovázejí, zabarvují, odlišují a dovolí mi sdílení i zvědavé nahlížení do jejich scénářů, ale přitom mě brousí do uvědomění si toho, že režisérem si mám (z)být sama. Nejhlubší imprint na mě měla a má v mnoha aspektech má rodina (včetně Spirítka), mí přátelé, každý student, se kterým se p(r)otkávám a z jógového pole The Mohans, Donna Farhi, Lisa Petersen, Katy Bowman, Gurudží Ománand, Susi Hatelya všichni, které přitahuji s vědomím toho, jaká si (ne)přeji být.

Jóga se mnou rezonuje, učí mě (u)žít si každý (oka)mžik s láskou z lásky, být autentickou, ryzí a vnáší mi disciplínu a řád do každé molekuly mého já. Nechá mě s hořkým úsměvem lehce zakoušet těžká břímě očekávání a lpění. Činí mě milejší k sobě přes trnitou cestu meditativní. Ovšem jako zásadní vnímám čtení fyzických symbolů v kontextu s hlubokou pokorou v sílu přírody v dechovém proudu. Dává mi respekt k šeptající vnímavosti a mohutné rozvíjení věrnosti k sobě. Zanechává ve mně jemný podtón souznění se sebou samotnou bez pocitu osamocení. Pomáhá mi odvalovat val z občasných pocitů těžkosti bytí a přitom být s tím, co zrovna (ne)mám. To vše mě učí (nem)učit skrze jógovou terapii. V lekcích rozbíjím přeExpandovanost, kvituji spirálnost, probouzím vnitřní moudrost anatomickou a tím léčivou sílu zvuků vnitřních přes zvuky vnější. Podporuji tekutost přenesenou z pevné hmoty do houbovité substance. Ukazuji neoddělenost všeho a všech na dobré a špatné, ale na pestrost a především plynulou měňavkovitost mezi těmito ostrými linkami. Mohutně roztleskávám laskavé přijímání sebe samotných ve všech odstínech na všech úrovních bytí. 

Masivní zkušenosti sbírané z učení jógy po celé České Republice a mimo ni, mě uhňácalo do podoby zakotvit a otevřít prostor, ze kterého budu nadále vyplouvat a přinášet celý svět do jednoho přístavu jménem GrainSpace.

Vydala jsem tři knižní publikace:

  • krásu vnímající (básnická sbírka)
  • Siriuse už vidím (básnická sbírka)
  • Jóga do batůžku (jógovo~poeticko~vzdělávací kniha kolem celého světa pro ty nejdůležitější, pro děti)
Největší inspirací mi je slovo psané a proto je mi obrovskou ctí, že jsem se stala součástí tištěného irského časopisu YOGA THERAPY IRELAND.

Děkuji nekonečně a těším se na Vás u nás <3