GrainSpace, s. r. o.

Logo
IČO: 05233062, DIČO: 05233062

Sídlo: Nad Ohradou 2635/11, 130 00, Praha – Žižkov

Provozovna: Rašínovo nábřeží 26, 128 00 Parha 2 – Vyšehrad

Statutární orgán: Jaroslava Sedláčková, Lukáš Růžek (jednatelé)

Odpovědní zástupci: Jaroslava Sedláčková, Eva Dorňáková

Číslo účtu: 115-2866760237/0100 (Komerční banka, a. s.)

~~~

DRUHY HODIN V GRAINSPACE

OTEVŘENÉ LEKCE

~Otevřené lekce jsou v rozvrhu podbarveny žlutě.

~Přihlášení na otevřené lekce (open class) NEPROBÍHÁ přes rezervační systém. Prosíme, nejpozději do 19.00 hodin předchozího dne před konáním hodiny zašlete SMS (na tel. č. 775 131 302). Stačí specifikovat, na jakou lekci k nám chcete přijít a v jakém počtu.

~Na lekci se prosím dostavte včas. Pokud k nám míříte poprvé, ideálně minimálně 10 minut předem.

KURZY – REZERVAČNÍ SYSTÉM

~Kurzy jsou v rozvrhu podbarveny zeleně. Vypisujeme je buď „pololetně“ v rámci školního roku (září-prosinec), nebo na kratší dobu.

~Přihlašování na kurzy probíhá VÝHRADNĚ přes náš online rezervační systém. Odesláním rezervace akceptujete obchodní podmínky GrainSpace. Cena kurzu se hradí nadvakrát: bankovním převodem záloha a doplatek na místě, nejpozději v první den konání kurzu.

~Další podmínky týkající se systému rezervací vč. Možnosti storna najdete v obchodních podmínkách GrainSpace.

~Pokud k nám míříte poprvé, dostavte se prosím na první hodinu kurzu minimálně 15 minut předem. Na jednotlivé hodiny se prosím dostavujte včas. Především z hodin pro děti kvůli Vám učitel odbíhat nebude!

~Všechny pomůcky jsou k dispozici u nás ve studiu. Chcete-li si přinést vlastní, samozřejmě vám v tom bránit nebudeme :-).

SEMINÁŘE

~Semináře jsou v rozvrhu podbarveny růžově, konají se v pátky podvečer nebo o víkendech, jejich délka je různá.

~Přihlašování na semináře probíhá přes náš online rezervační systém. Rezervace místa je otevřena do naplnění maximální kapacity. Po odeslání rezervace je klientovi zaslán mail s údaji o platby zálohy. Rezervace bude dokončena uhrazením této zálohy na bankovní účet GrainSpace, s.r.o.

~Ze semináře je možné se odhlásit nejpozději 7 dní před jeho konáním. V případě pozdějšího odhlášení propadá záloha ve prospěch GrainSpace, s.r.o. – více viz obchodní podmínky.

~~~

~V případě dotazů se prosím obracejte na e-mail lucie@grainspace.cz.

~~~

REZERVAČNÍ SYSTÉM GRAINSPACE

~registrace do rezervačního systému

Registrace na kurz nebo seminář GrainSpace probíhá VÝHRADNĚ skrze náš online rezervační systém. Registrovat se můžete zde. Po vyplnění požadovaných údajů Vám bude na zadanou e-mailovou adresu odeslán potvrzovací mail, kde je nezbytné kliknout na uvedený odkaz.

~přihlášení (rezervace) na kurz nebo seminář

Po vyplnění požadovaných údajů a rezervaci požadované akce vám systém automaticky pošle e-mail s potvrzením vaší rezervace a výzvou k platbě zálohy na bankovní účet GrainSpace. Odesláním rezervace klient akceptuje obchodní podmínky GrainSpace. Přihlášení se stává plně závazným v den přijetí rezervace přes náš online rezervační systém.

~platba kurzu / semináře

Poté, co klient potvrdí rezervaci kurzu v rezervačním systému (pod svým login), bude mu zaslán mail s výzvou k platbě zálohy – bankovním převodem. Rezervace bude dokončena uhrazením této zálohy na bankovní účet GrainSpace, s.r.o. V případě, že záloha není uhrazena 14 dní před začátkem kurzu, je klient vyzván k jejímu uhrazení. Pokud se tak nestane do tří pracovních dní, je jeho registrace automaticky stornována a místo přenecháno náhradníkům.

Rezervace je platná na základě přijetí zálohy na bankovní účet GrainSpace.

Cenu kurzu je třeba doplatit nejpozději první den konání kurzu – hotově ve studiu. Platební karty nepřijímáme.

Kurzovné je nastaveno tak, aby v sobě každý kurz obsahoval 1–2 lekce zdarma (podle délky trvání kurzu) pro případ absence, náhrady neprovádíme. Klient tak není oprávněn požadovat jakékoli náhrady nebo vratky neodchozených lekcí z kurzu.

~další

Rezervace místa v kurzu je otevřena do naplnění maximální kapacity. Pokud se kurz nenaplní, lze si místo rezervovat i v průběhu kurzu – cena pak je nižší, podle počtu hodin, kterých jste se nezúčastnili. Bližší informace Vám rádi poskytneme osobně na naší recepci nebo se nám můžete ozvat telefonicky/mailem.

~odhlášení (storno) klientem

Z kurzu je možné se odhlásit nejpozději 5 dní před jeho konáním přes online rezervační systém, osobně na recepci GrainSpace nebo telefonicky (více viz Storno podmínky).

V případě pozdějšího odhlášení propadá záloha ve prospěch GrainSpace, s.r.o. Více viz Storno podmínky.

~zrušení akce ze strany GrainSpace

GrainSpace si vyhrazuje právo zrušit jakoukoli akci. V takovém případě bude klienty včas informovat prostřednictvím e-mailu nebo sms. Případné uhrazené zálohy budou klientům vráceny zpět nebo na základě požadavku ze strany klienta přesunuty na jinou akci pořádanou GrainSpace.

~~~

STORNO PODMÍNKY

~storno otevřené lekce

Na otevřené lekce neprobíhá přihlášení, tudíž ani odhlášení skrze rezervační systém. Berte ale prosím ohled na učitele a pokud se na lekci nedostavíte, napište předem sms (775 131 302).

~storno kurzu nebo semináře

Odhlašování z kurzů a seminářů je možné VÝHRADNĚ skrze náš online rezervařní systém. Upozorňujeme, že náš registrační systém eviduje veškeré rezervace, včetně nezaplacených.

Možnost odhlásit se z akce je omezena na 5 dní před jejím konáním.

Storno rezervované akce provedete přihlášením do rezervačního systému, kliknutím na rezervovanou akci a dále na políčko „zrušit“. V případě problémů volejte na 775 131 302.

Jinou formu storna bohužel nepřijímáme.

V případě, že klient svou rezervaci včas nezruší, GrainSpace, propadá uhrazená záloha v plné výši GrainSpace. Od klientů, kteří zálohu neuhradili si GrainSpace nárokuje její uhrazení bankovním převodem. Číslo účtu: 115-2866760237/0100 (Komerční banka, a. s.), do poznámky pro příjemce: „záloha-storno“.

Neučiní-li tak klient sám, budeme jej kontaktovat s výzvou k uhrazení dlužné částky.

Převedení registrace bez sankce na jiného klienta je možné, pokud za sebe klient sežene náhradu a oznámí tuto skutečnost studiu nejpozději dva dny před začátkem kurzu.

Minimální počet pro konání akce je 3.

~~~

SLEVY V GRAINSPACE

Nabízíme možnost zakoupení permanentky na více vstupů – můžete tak navštěvovat naše hodiny za zvýhodněné ceny. Přičemž platí, že:

  • permanentka je VÁZÁNA NA JEDNOHO KONKRÉTNÍHO UČITELE
  • permanentka není vázána na jméno, je tedy plně přenositelná
  • platnost permanentky je časově omezena (Platnost 6 měsíců ode dne posledního zakoupení)
  • v případě nevyčerpání vstupů peníze nevracíme!

Více informací osobně v GrainSpace nebo na lucie@grainspace.cz.

Kredit poskytnutý na základě slevového kuponu či voucheru lze čerpat pouze po dobu uvedenou na kuponu.

 

~~~

DODATKY

Klient svou registrací do rezervačního systému dává souhlas k zasílání elektronické pošty s informacemi o akcích GrainSpace na e-mail uvedený při registraci. V případě, že klient o zasílání informací nemá zájem, může zasílání kdykoli odhlásit (postup najde v patičce každého informačního mailu).

GrainSpace si vyhrazuje právo na pozdější změnu výše uvedených pravidel pro používání online rezervačního systému.

Při zneužití rezervačního systému si GrainSpace vyhrazuje právo zrušit přístup do systému odebráním uživatelského jména a hesla.

~~~

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů klient, který je fyzickou osobou, výslovně prohlašuje, že odesláním online registrace spolu s údaji v něm uvedenými souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví GrainSpace, s.r.o., IČ: 05233062, s tím, že tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použity pouze pro účely předávání informací ze strany GrainSpace.

Osobními údaji se pro tyto účely rozumí: jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa. Informacemi ze strany GrainSpace se pro tyto účely rozumí: informace souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem GrainSpace.

Klient bere na vědomí, že shora uvedený souhlas s poskytnutím osobních údajů může být kdykoli odvolán, a to pouze písemnou formou (e-mail) s tím, že následně dojde k vymazání všech jeho údajů z databáze s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.

Výše uvedené podmínky jsou platné v tomto znění od 1.8.2016.

~~~

UPOZORNĚNÍ

Klient je tímto srozuměn s tím, že před každou lekcí jógy je povinen informovat instruktory o případné změně svého zdravotního stavu (nemoc, zranění, chirurgický zákrok). Dětem mladším 15 let a těhotným jsou v rozvrhu určeny speciální lekce, v případě zájmu o ostatní akce (kurzy, otevřené lekce, semináře) se prosím obraťte s dotazem na lucie@grainspace.cz. Rovněž v případě psychických problémů je třeba opatrnosti.

Účastník otevřených lekcí, kurzů aj. akcí GrainSpace (dále jen „akce GrainSpace“) prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu, je plně fyzicky a psychicky způsobilý a je v dobré fyzické formě, která mu dovoluje účastnit se akcí GrainSpace, a že nemá nebo netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu v účasti bránily či ho omezovaly ve fyzickém pohybu. V opačném případě prohlašuje, že se akcí GrainSpace účastní se souhlasem svého lékaře, a tedy na vlastní zodpovědnost a riziko.

Prohlašuje tímto, že je starší 15 let a pokud nedosáhl věku 18 let, má písemný souhlas svého zákonného zástupce k účasti na akcích GrainSpace.

Intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem a informovat o nich instruktora před začátkem činnosti (v případě, že ji lékař povolí). Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.

Za osobní věci odložené v šatně GrainSpace neodpovídá.

Klient je povinný dbát pokynů učitele a vstupovat do prostor ve vhodném oblečení a bez obuvi.

Souhlas s výše uvedeným prohlášením vyjadřuje klient zaplacením vstupného.