~ Přihlášení / registrace ~

Přihlaste se

Zaregistrujte se

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Logo
GrainSpace, s. r. o.
IČO: 05233062 (nejsme plátci DPH).

Sídlo: Nad Ohradou 2635/11, 130 00, Praha – Žižkov

Provozovna: Rašínovo nábřeží 26, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad

Statutární orgán: Jaroslava Sedláčková, Lukáš Růžek (jednatelé)

Odpovědní zástupci: Jaroslava Sedláčková, Lucie Novohradská

Číslo účtu: 115-2866760237/0100 (Komerční banka, a. s.)

DRUHY HODIN V GRAINSPACE

OTEVŘENÉ LEKCE

~Otevřené lekce jsou v rozvrhu podbarveny žlutě.

~Přihlášení na otevřené lekce (open class) PROBÍHÁ přes rezervační systém. Open class se platí na místě v hotovosti. Platební karty nepřijímáme.

Open Class se koná při minimální počtu 2 účastníků. V případě zrušení lekce vás včas informujeme e-mailem.

~Na lekci se prosím dostavte včas. Pokud k nám míříte poprvé, ideálně minimálně 15 minut předem.

KURZY – REZERVAČNÍ SYSTÉM

~Kurzy jsou v rozvrhu podbarveny zeleně. Vypisujeme je buď „pololetně“ v rámci školního roku (září-prosinec), nebo na kratší dobu.

~Přihlašování na kurzy probíhá VÝHRADNĚ přes náš online rezervační systém. Odesláním rezervace akceptujete obchodní podmínky GrainSpace. Cena kurzu se hradí nadvakrát: bankovním převodem záloha a doplatek na místě, nejpozději v první den konání kurzu.

~Další podmínky týkající se systému rezervací vč. Možnosti storna najdete v obchodních podmínkách GrainSpace.

~Pokud k nám míříte poprvé, dostavte se prosím na první hodinu kurzu minimálně 15 minut předem. Na jednotlivé hodiny se prosím dostavujte včas. Především z hodin pro děti kvůli Vám učitel odbíhat nebude!

~Všechny pomůcky jsou k dispozici u nás ve studiu. Chcete-li si přinést vlastní, samozřejmě vám v tom bránit nebudeme :-).

SEMINÁŘE

~Semináře jsou v rozvrhu podbarveny růžově, konají se v pátky podvečer nebo o víkendech, jejich délka je různá.

~Přihlašování na semináře probíhá přes náš online rezervační systém. Rezervace místa je otevřena do naplnění maximální kapacity. Po odeslání rezervace je klientovi zaslán mail s údaji o platby zálohy. Rezervace bude dokončena uhrazením této zálohy na bankovní účet GrainSpace, s.r.o.

~Ze semináře je možné se odhlásit nejpozději 5 dní před jeho konáním. V případě pozdějšího odhlášení propadá záloha ve prospěch GrainSpace, s.r.o. – více viz obchodní podmínky.

~~~

~V případě dotazů se prosím obracejte na e-mail lucie@grainspace.cz.

REZERVAČNÍ SYSTÉM GRAINSPACE

~registrace do rezervačního systému

Registrace na kurz nebo seminář GrainSpace probíhá VÝHRADNĚ skrze náš online rezervační systém. Registrovat se můžete zde. Po vyplnění požadovaných údajů Vám bude na zadanou e-mailovou adresu odeslán potvrzovací mail, kde je nezbytné kliknout na uvedený odkaz.

~přihlášení (rezervace) na kurz nebo seminář

Po vyplnění požadovaných údajů a rezervaci požadované akce vám systém automaticky pošle e-mail s potvrzením vaší rezervace a výzvou k platbě zálohy na bankovní účet GrainSpace. Odesláním rezervace klient akceptuje obchodní podmínky GrainSpace. Přihlášení se stává plně závazným v den přijetí rezervace přes náš online rezervační systém.

~platba kurzu / semináře

Poté, co klient potvrdí rezervaci kurzu v rezervačním systému (pod svým login), bude mu zaslán mail s výzvou k platbě zálohy – bankovním převodem. Rezervace bude dokončena uhrazením této zálohy na bankovní účet GrainSpace, s.r.o. V případě, že záloha není uhrazena 14 dní před začátkem kurzu, je klient vyzván k jejímu uhrazení. Pokud se tak nestane do tří pracovních dní, je jeho registrace automaticky stornována a místo přenecháno náhradníkům.

Rezervace je platná na základě přijetí zálohy na bankovní účet GrainSpace.

Cenu kurzu je třeba doplatit nejpozději první den konání kurzu – hotově ve studiu. Platební karty nepřijímáme.

Kurzovné je nastaveno tak, aby v sobě každý kurz obsahoval 1–2 lekce zdarma (podle délky trvání kurzu) pro případ absence, náhrady neprovádíme. Klient tak není oprávněn požadovat jakékoli náhrady nebo vratky neodchozených lekcí z kurzu.

~další

Rezervace místa v kurzu je otevřena do naplnění maximální kapacity. Pokud se kurz nenaplní, lze si místo rezervovat i v průběhu kurzu – cena pak je nižší, podle počtu hodin, kterých jste se nezúčastnili. Bližší informace Vám rádi poskytneme osobně na naší recepci nebo se nám můžete ozvat telefonicky/mailem.

~odhlášení (storno) klientem

Z kurzu je možné se odhlásit nejpozději 5 dní před jeho konáním přes online rezervační systém, osobně na recepci GrainSpace nebo telefonicky (více viz Storno podmínky).

V případě pozdějšího odhlášení propadá záloha ve prospěch GrainSpace, s.r.o. Více viz Storno podmínky.

~zrušení akce ze strany GrainSpace

GrainSpace si vyhrazuje právo zrušit jakoukoli akci. V takovém případě bude klienty včas informovat prostřednictvím e-mailu nebo sms. Případné uhrazené zálohy budou klientům vráceny zpět nebo na základě požadavku ze strany klienta přesunuty na jinou akci pořádanou GrainSpace.

STORNO PODMÍNKY

~storno otevřené lekce

Na otevřené lekce neprobíhá přihlášení, tudíž ani odhlášení skrze rezervační systém. Berte ale prosím ohled na učitele a pokud se na lekci nedostavíte, napište předem sms (+420 775 131 302).

~storno kurzu nebo semináře

Odhlašování z kurzů a seminářů je možné VÝHRADNĚ skrze náš online rezervační systém. Upozorňujeme, že náš registrační systém eviduje veškeré rezervace, včetně nezaplacených.

Možnost odhlásit se z akce je omezena na 5 dní před jejím konáním.

Storno rezervované akce provedete přihlášením do rezervačního systému, kliknutím na rezervovanou akci a dále na políčko „zrušit“. V případě problémů volejte na + 420 775131302.

Jinou formu storna bohužel nepřijímáme.

V případě, že klient svou rezervaci včas nezruší, GrainSpace, propadá uhrazená záloha v plné výši GrainSpace. Od klientů, kteří zálohu neuhradili si GrainSpace nárokuje její uhrazení bankovním převodem. Číslo účtu: 115-2866760237/0100 (Komerční banka, a. s.), do poznámky pro příjemce: „záloha-storno“.

Neučiní-li tak klient sám, budeme jej kontaktovat s výzvou k uhrazení dlužné částky.

Převedení registrace bez sankce na jiného klienta je možné, pokud za sebe klient sežene náhradu a oznámí tuto skutečnost studiu nejpozději dva dny před začátkem kurzu.

Minimální počet pro konání akce je 3, pokud se učitel nerozhodne učit i v menším počtu.

SLEVY V GRAINSPACE

Nabízíme možnost zakoupení permanentky na více vstupů – můžete tak navštěvovat naše hodiny za zvýhodněné ceny. Přičemž platí, že:

 • permanentka je VÁZÁNA NA JEDNOHO KONKRÉTNÍHO UČITELE
 • permanentka není vázána na jméno, je tedy plně přenositelná
 • platnost permanentky je časově omezena (Platnost 6 měsíců ode dne posledního zakoupení)
 • v případě nevyčerpání vstupů peníze nevracíme!

Více informací osobně v GrainSpace nebo na lucie@grainspace.cz.

Kredit poskytnutý na základě slevového kuponu či voucheru lze čerpat pouze po dobu uvedenou na kuponu.

 

DODATKY

Klient svou registrací do rezervačního systému dává souhlas k zasílání elektronické pošty s informacemi o akcích GrainSpace na e-mail uvedený při registraci. V případě, že klient o zasílání informací nemá zájem, může zasílání kdykoli odhlásit (postup najde v patičce každého informačního mailu).

GrainSpace si vyhrazuje právo na pozdější změnu výše uvedených pravidel pro používání online rezervačního systému.

Při zneužití rezervačního systému si GrainSpace vyhrazuje právo zrušit přístup do systému odebráním uživatelského jména a hesla.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů klient, který je fyzickou osobou, výslovně prohlašuje, že odesláním online registrace spolu s údaji v něm uvedenými souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví GrainSpace, s.r.o., IČ: 05233062, s tím, že tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použity pouze pro účely předávání informací ze strany GrainSpace.

Osobními údaji se pro tyto účely rozumí: jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa. Informacemi ze strany GrainSpace se pro tyto účely rozumí: informace souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem GrainSpace.

Klient bere na vědomí, že shora uvedený souhlas s poskytnutím osobních údajů může být kdykoli odvolán, a to pouze písemnou formou (e-mail) s tím, že následně dojde k vymazání všech jeho údajů z databáze s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.

Výše uvedené podmínky jsou platné v tomto znění od 1.8.2016.

UPOZORNĚNÍ

Klient je tímto srozuměn s tím, že před každou lekcí jógy je povinen informovat instruktory o případné změně svého zdravotního stavu (nemoc, zranění, chirurgický zákrok). Dětem mladším 15 let a těhotným jsou v rozvrhu určeny speciální lekce, v případě zájmu o ostatní akce (kurzy, otevřené lekce, semináře) se prosím obraťte s dotazem na lucie@grainspace.cz. Rovněž v případě psychických problémů je třeba opatrnosti.

Účastník otevřených lekcí, kurzů aj. akcí GrainSpace (dále jen „akce GrainSpace“) prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu, je plně fyzicky a psychicky způsobilý a je v dobré fyzické formě, která mu dovoluje účastnit se akcí GrainSpace, a že nemá nebo netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu v účasti bránily či ho omezovaly ve fyzickém pohybu. V opačném případě prohlašuje, že se akcí GrainSpace účastní se souhlasem svého lékaře, a tedy na vlastní zodpovědnost a riziko.

Prohlašuje tímto, že je starší 15 let a pokud nedosáhl věku 18 let, má písemný souhlas svého zákonného zástupce k účasti na akcích GrainSpace.

Intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem a informovat o nich instruktora před začátkem činnosti (v případě, že ji lékař povolí). Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.

Za osobní věci odložené v šatně GrainSpace neodpovídá.

Klient je povinný dbát pokynů učitele a vstupovat do prostor ve vhodném oblečení a bez obuvi.

Souhlas s výše uvedeným prohlášením vyjadřuje klient zaplacením vstupného.


I .Ochrana osobních údajů

1.1. Procházením webu, vložením emailu do kolonky newsletteru, či užití kontaktního a rezervačního formuláře potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

1.2 Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

1.3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 V newsletteru, kontaktním a rezervačním formuláři jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení (jméno a příjmení, e-mail a telefon). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení rezervací a dotazů uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. konným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

1.5 Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

1.6 Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

1.7 Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

1.8 Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit.

1.9 Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

1.10 Zájemce o využívání služeb Poskytovatele vyplněním kontaktního formuláře:

 •             10.1 souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů.
 •             10.2 prohlašuje, že zasílání informací dle bodu 1.10.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasílám informací dle bodu 1.10.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.
 •             10.3 Souhlas dle tohoto odstavce může uživatel kdykoli písemně odvolat na lucie@grainspace.cz.

1.11 Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

II. Práva a povinnosti mezi správcem a zpracovatelem (zpracovatelská smlouva)

2.1 Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům klientů uživatelů zpracovatelem dle čl. 28 GDPR. Uživatel je správcem těchto údajů.

2.2 Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, ke kterým Poskytovatel získal přístup v rámci plnění licenční smlouvy uzavřené formou odsouhlasení všeobecných obchodních podmínek na www.grainspace.cz (dále jen „licenční smlouva“) uzavřené s Uživatelem ke dni zřízení uživatelského účtu.

2.3. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účelem stanovenými v čl. 2.4 – 2.7 těchto podmínek. Prostředky zpracování budou automatizované. Poskytovatel bude v rámci zpracování osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat, blokovat a likvidovat. Poskytovatel není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu nebo nad rámec stanovený těmito podmínkami.

2.4 Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje v tomto rozsahu:

  1. běžné osobní údaje,
  2. zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR, které Uživatel získal v souvislosti s vlastní obchodní činností.

  2.5. Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje za účelem marketingových nabídek v rámci newsletteru, vyřizování dotazů a rezervací.

  2.6. Osobní údaje je možné zpracovávat pouze na pracovištích Poskytovatele nebo jeho subdodavatelů podle čl. 2.8 těchto podmínek, a to na území Evropské unie.

  2.7. Poskytovatel se zavazuje osobní údaje Uživatele, to vše po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem a z uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

2.8. Poskytovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a na základě pokynů Uživatele, tj. pro výkon veškerých činností potřebných pro poskytování služeb GrainSpace, s.r.o.
 2. Poskytovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změne, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.
 3. Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Poskytovatel pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.
 4. Poskytovatel tímto prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům Poskytovatele.
 5. K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Poskytovatele, které budou mít Poskytovatelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem.
 6. Oprávněné osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Poskytovatel zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Poskytovatel zajistí, že tato povinnost pro Poskytovatele i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Poskytovateli.
 7. Poskytovatel bude uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění uživatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v GDPR; stejně tak při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Poskytovatel k dispozici.
 8. Po ukončení poskytování plnění, které je spojeno se zpracováním, dle čl. 2.7 těchto podmínek, je Poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat, nebo je vrátit Uživateli, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.
 9. Poskytovatel poskytne Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti podle této smlouvy a GDPR, umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Uživatelem nebo jiným auditorem, kterého uživatel pověřil.

2.9 Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek na a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tyto podmínky pozbývají platnosti uplynutím doby uvedené v čl. 1.5 a čl. 2.7 těchto podmínek.

3.2 Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

3.3 Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi Uživateli na jeho e-mailovou adresu.

3.4. Kontaktní údaje Poskytovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: lucie@grainspace.cz

3.5 Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.


Rašínovo nábřeží 26, Praha 2
+420 775 131 302
lucie@grainspace.cz

Zobrazit mapu

Podmínky ochrany osobních údajů

COPYRIGHT 2022 | GRAIN SPACE S.R.O. | WWW.GRAINSPACE.CZ